Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba spremlja vključevanje in razvoj otrok od vstopa v vrtec do vpisa v srednje šole. Strokovne delavke svetujejo učencem in staršem pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela ter pri tem sodelujejo z učitelji in vodstvom šole.

Na šoli v okviru šolske svetovalne službe delujejo:

Strokovne delavke so prisotne na skupnih mesečnih popoldanskih govorilnih urah in dopoldne po dogovoru. Cilj je zadovoljstvo vseh deležnikov in uspešnost učencev. Če je potrebno, v soglasju s starši sodelujejo, tudi z drugimi zunanjimi institucijami.

 

 

 

Prispevki šolske svetovalne službe:

 

Subvencija tabora

Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko zaprosite za pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi. Stroške tabora bomo pokrili iz sredstev šolskega sklada, za plavalno šolo v naravi za učence 5. razreda pa MIZŠ. Obrazec Vloga za pomoč pri plačilu taborov in šole v...

Karierna orientacija v 9. razredu 2022-23

KARIERNA ORIENTACIJA V 9. RAZREDU Kaj želim postati v življenju? Kaj in kdo hočem biti v življenju? Kaj sem pripravljen sprejeti v življenju? Predstavitev pomembnejših aktivnosti, ki pripomorejo k lažji in premišljeni odločitvi kam po OŠ. Učenci so se v 8. razredu...

Dostopnost