Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

Vodja projekta: Bernarda Debeljak

Projekt koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje Kranj. Sodelovali bodo vsi učenci in učitelji razredne ter predmetne stopnje.

Dejavnosti:

Čisti zobje ob zdravi prehrani – koordinatorica Janja B. Špendal, sodelovale bodo učiteljice razredničarke od 1. do 5. razreda.

V okviru zobne preventivne dejavnosti izvaja Zobozdravstveni preventivni center, ki deluje pod okriljem Zobne poliklinike Kranj. Osnovna naloga je skrb za ustno zdravje otrok in mladine. Vključuje  inštrukcije za vzdrževanje ustne higiene in pripomočkov za čiščenje zob ter pouk o pravilni prehrani. Strokovna delavka Preventivnega centra mesečno obišče naš vrtec in šolo, opravi pregled čiščenja zob in z žigi označi uspešnost otrok. Učenci, ki so pri čiščenju manj uspešni, so vabljeni na delavnice čiščenja zob, najuspešnejši učenci in razred pa so nagrajeni.

V oddelkih 1., 4. in 8. razreda se izpeljejo predavanja Zdravstvena vzgoja – koordinatorica Darja Hudobivnik.

Delavnice Šole za življenje za učence 5., 7. in 9. razreda bo koordinirala Marjeta Vene.

Skrb za šolsko okolje – različne dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda (čiščenje okolice šole koordinira Polona Bogataj, ločevanje odpadkov pri obrokih šolske prehrane …).

Program Spodbujanje nekajenja se bo izvajal od 4. do 9. razreda pri urah naravoslovja in biologije.

Rdeča nit za novo šolsko leto bo Skrbimo za zdravje – prehrana, rekreacija in duševno zdravje.

Dostopnost