Skoči na glavno vsebino

Ekošola

EKOŠOLA

V šolskem letu 2022/2023 se je OŠ Orehek Kranj vključila v program EKOšola. V tem šolskem letu nadaljuje s programom. Le-to je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroci, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Glavni cilj programa je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

EKOšola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju, v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga za reševanje vsakdanjega življenja osvojili pri pouku. Večina dela bo potekala v okviru ur pouka, saj se bodo vsebine EKO šole povezovale s cilji posameznih šolskih predmetov. Koordinatorice programa na šoli so Mateja Hafner, Nina Berčič Oman in Polona Gajgar

Ekobranje

Knjige in članke z eko vsebino so prebirali učenci od 1. do 9. razreda. Učenci 3. a razreda so izdelali maskoto za EKO BRALNO ZNAČKO. Za zaključek bralne značke smo povabili gospo Lucijo Ćirović, igralko, stand-up komičarko, dramsko pedagoginjo, lutkarico in...

Eko dan

V sredo, 22. 5. 2024, so na OŠ Orehek Kranj imeli naravoslovni dan z naslovom Eko dan, in sicer za učence od 1. do 9. razreda. Za učence so učitelji pripravili različne aktivnosti. Med drugim so spoznavali živali, delo in stroje na kmetiji, delo čebelarja, lovec jim...

Sajenje rož

Učenci 4. b razreda so posadili rože za na šolske okenske police. Nekateri učenci so prvič sadili rože in so bili spretni ter previdni. Pri delu so prav uživali. Prav tako skrbijo, da na cvetlični gredici pred šolo ne raste plevel. Mateja Hafner [ngg src="galleries"...

Dan Zemlje

V ponedeljek, 22. 4. 2024, je bil svetovni dan Zemlje. Učenci so pri pouku ustvarjali, brali in se pogovarjali o ohranjanju našega planeta Zemlje. Mateja Hafner

Dejavnosti v gozdu

Učenci so se odpravili v gozd, kjer so izvedli nekaj dejavnosti. Med drugim so merili višino dreves, gradili visoke stolpe, izdelali slike z naravnih materialov (uporabiti so morali nekaj rjavega, zelenega, belega, rumenega in vijoličnega), se skrivali, lovili,...

Merjenje višine lipe

Učenci 4. b sodelujejo v spomladanski akciji ozelenitev dreves, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA. Opazovali bodo ozelenitev lipe na šolskem vrtu. Najprej so izmerili višino lipe in njen obseg. Določili so vejo, na kateri bodo opazovali 4 brste, kako bodo...

Ekokviz

V šolskem letu 2023/2024 se je šolskega tekmovanja EKOKVIZ udeležilo 7 ekip s tremi učenci, skupaj torej 21 učencev iz 6., 7. in 8. razredov. S prebiranjem gradiva so učenci spoznali različne teme: GLOBE, VODA – NAŠE BOGASTVO, OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI, PODNEBNE...

Natečaj: Gozd in podnebne spremembe

Učenci 4. b razreda so sodelovali na likovnem natečaju na temo Gozd in podnebne spremembe. Najprej so ugotavljali povezanost gozda in podnebja. Ugotovili so, da sta gozd in podnebje povezana, s spreminjanjem enega ali drugega prihaja do sprememb, ki so povezane z...

Kako porabiti jabolka in hruške?

Učenci 4. razredov so ugotovili, da nekatera jabolka in hruške malo gnijejo, zato so se odločili, da jih čimprej porabijo. Vprašanje je bilo, kako jih na hitro veliko porabiti. Imeli so precej idej, in sicer, da bi naredili jabolčni zavitek, pito, marmelado, kompot,...

Merjenje dreves v okolici šole

Učenci 4. b razreda z učiteljico Matejo Hafner sodelujejo v projektu GLOBE. Odločili so se, da bodo zmerili obseg nekaterih dreves, ki rastejo v okolici šole. Meritve so izvedli novembra, nato jih bodo še spomladi in na zadnje še junija. Nato bodo primerjali meritve....

Prepoznavanje dreves

Učenci četrtih razredov so v začetku šolskega leta spoznavali kraljestvo rastlin. Med drugim so se malo bolj posvetili drevesom in grmovnicam. Odšli so na sprehod po ulici in nato še okoli šole, z namenom, da si ogledajo drevesa, ki rastejo. Ugotovili so, da so...

Metin sirup

Na šolskem vrtu raste meta. Učenci 4. b razreda so jo junija porezali in posušili za čaj. Konec septembra so jo pa porezali in pripravili metin sirup. Večina učencev se je s pripravo metinega sirupa prvič srečala. Učenci ga radi pijejo in delijo z ostalimi na...

Ekobranje za ekoživljenje

Učiteljice so med šolskim letom spodbujale učence od 1. do 5. razreda k branju literature z ekološko vsebino. Učenci so vsebino prebrane knjige sošolcem  predstavili ustno (npr.: povedali so, kaj jim je bilo zanimivega, kaj so se naučili in spoznali), narisali so...

Posaditev hrastov

Konec meseca maja, 29. 5. 2023, so učenci iz plastenk presadili hraste v šolski gozdiček, kjer bodo lahko opazovali njihovo rast. Nekateri učenci, ki so doma spremljali rast hrastov, so jih pa posadili v okolici doma. Mateja Hafner [ngg src="galleries" ids="1108"...

Sajenje bršlink

Učenci so v sredo, 24. 5. 2023, s knjižničarko Andrejo Urbanec in učiteljico Matejo Hafner posadili v okrasne lončke bršlinke, ki bodo krasile šolske okenske police. Le-tako so se seznanili s sajenjem sadik, s pripravo okrasnih lončkov in z izbiro rastlin, ki so...

GOZDNE DOGODIVŠČINE

Učitelji so v sklopu pouka so za učence tekom šolskega leta izvedli precej aktivnosti povezanih s spoznavanjem gozda, tako živali kot rastlin. Učence so seznanili z možnostmi preživetja prostega časa v gozdu. Tako so se učenci preizkusili v različnih športnih...

Delo na šolskih gredicah

Učenci so spomladi opleli šolski gredici in njeno okolico. Nato so prekopali gredici in posadili čebulček ter posejali korenje. Upajmo, da bo kaj zraslo in da bodo lahko potem tudi uporabili za pripravo jedi. Meto, ki raste na eni od gredic, bodo pa uporabili za...

DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE, 24. april

Vlada republike Slovenije je na pobudo Ekošole in Lidla Slovenija ter partnerjev 24. april razglasila za SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE. Tako postaja 24. april že 3 leta zapored dan, namenjen tematiki zavržene hrane.  Z dnevom brez zavržene hrane...

Eko dan in obisk gospe Jasne Vitez

V okviru eko dneva, ki je bil 24. 4. 2023, je učence 4. razredov obiskala vrtnarka gospa Jasna Vitez, ki je članica Društva Sorško polje. Učence je seznanila z vrtnarjenjem, in sicer kako spomladi pripravimo gredico, kaj je potrebno narediti, kako vzgajamo rastline…...

Gozdar na obisku

V  okviru eko dneva, ki je bil 24. 4. 2023, je učence 4. razredov obiskal gozdar gospod Jure Arnež. Učencem je predstavil svoje delo, orodje, ki ga uporablja in jih je navdušil za poklic gozdarja. Seznanil jih je tudi s pomenom gozda za življenje ljudi in živali;...

Ogled čistilne naprave Zarica

Učenci 5. razredov so se v ponedeljek, 24. 4. 2023, v okviru eko dneva odpravili na ogled čistilne naprave Zarica, kjer so si ogledali postopek čiščenja onesnažene vode. Seznanili so se tudi od kje dobijo onesnaženo vodo v čiščenje, kaj jo onesnažuje in zakaj moramo...

SVETOVNI DAN VODA, 22. marec

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je po vsem svetu namenjen: ozaveščanju ljudi o pomembnosti vode za življenje na Zemlji in poudarjanju pomena trajnostnega upravljanja vodnih virov. Letošnji svetovni dan voda 2023 se osredotoča na reševanje...

Sajenje narcis

Učenci so v petek, 17. 3. 2023, s knjižničarko Andrejo Urbanec posadili v okrasne lončke čebulice narcis. Ko bodo zrasle, bodo krasile vhod v šolo. Učenci so se seznanili s sajenjem čebulic, in sicer kakšne čebulice sadimo, kdaj in kako jih sadimo ter kako nato...

Sajenje okrasnih rož

Učence 4. b razreda je v okviru Ekošole – šolska ekovrtilnica in projekta Erasmus+- My Eco Friendly School v sredo, 8. 3. 2023, obiskala gospa Urška Cegnar, ki je o poklicu diplomiran inžinir agronomije in hortikulture. Doma imajo drevesnico – drevesnica Cegnar...

Čiščenje vode

Učenci 5. razredov so se marca pri pouku naravoslovja in tehnike pogovarjali o vodi, in sicer o kroženju vode, o onesnaženju vode, o količini vode na Zemlji in v človeku ter o varovanju pitne vode. Zavedajo se, da je na Zemlji vse manj pitne vode in vse več onesnažene...

VODA

Učenci 4. razredov so decembra pri pouku naravoslovja in tehnike učili o vodi – kako pride voda do pipe, kako se pretaka, kaj jo onesnažuje in kako lahko poskrbijo za čistejšo vodo. Izdelali so mline na vodo in piktograme, ki bodo učence opozarjali na varčevanje z...

V plastenko posadimo želode

Pri pouku so se učenci 4. razredov pogovarjali o cvetlicah, drevesih in grmovnicah. Odšli so tudi v gozd in opazovali različna drevesa in grmovnice. Ugotovili so, da je vse manj gozdov, ki so pa pomembni za življenje ljudi in živali. Zavedajo se, da je potrebno...

Izbrani projekti 2022/23

V okviru programa Ekošola bomo v šolskem letu 2022/23 izvajali naslednje projektne aktivnosti: VODA - NAŠE BOGASTVO Vsebina aktivnosti: Učenci se seznanjajo s pomenom pitne in čiste vode za vsa živa bitja, z onesnaževanjem vode in čiščenjem le-te, s pomanjkanjem pitne...

16. 10. – mednarodni dan hrane

Učenci so se v okviru pouka pogovarjali o svetovnem dnevu hrane, ki ga praznujemo vsako leto na dan ustanovitve Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Organizacija FAO je bila ustanovljena 16. oktobra 1945. Svetovne dneve hrane so države članice FAO...

Dostopnost