Skoči na glavno vsebino

Knjižnica

Predstavitev:

 

Knjigobežnica:

 

 

Bralni maraton

Bralni maraton – če še niste navdušeni bralci, prisluhnite – >klikni<

 

 

Urnik izposoje Orehek

 

dan izposoja

ponedeljek

7.15-8.15 in 11.50-14.00

torek

7.15-8.15

sreda

7.15-8.15 in 11.50-14.00

četrtek

7.15-8.30 in 11.50-14.00

petek

7.15-8.15 in 11.50-14.00

 

Urnik izposoje Mavčiče

 

dan izposoja

torek

11.50-14.00

petek

7.50-8.15

 

 

 

Šolska knjižnica služi potrebam izobraževanja in je namenjena tako učiteljem kot učencem. Predstavlja informacijsko in učno središče šole.

V knjižnico ni dovoljeno prihajati v čevljih, prinašati hrane in pijače, prav tako ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov. Težja vrhnja oblačila, dežnike in vse ostalo, česar se ne rabi za delo v knjižnici, uporabniki odložijo v garderobi.

Obiskovalci knjižnice so dolžni spoštovati red in mir ter navodila knjižničarke.

V času kršitve knjižničnega reda je kršitelju začasno odvzeta pravica do nadaljnje uporabe knjižničnega gradiva. Kršitelj ponovno pridobi vse pravice in ugodnosti takoj, ko poravna vse svoje obveznosti do šolske knjižnice.

Uporabnik in knjižnica

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja storitve, gradivo, prostore in opremo knjižnice.

Člani knjižnice so vsi učenci šole, strokovni delavci, ostali zaposlenih na šoli in otroci iz vrtca (v spremstvu staršev).

Člani potrebujejo člansko izkaznico, ki jo pokažejo ob izposoji gradiva. Ob vpisu v 1. razred postane vsak učenec član šolske knjižnice. Ob prvem obisku dobi izkaznico, ki jo uporablja do zaključka šolanja na osnovni šoli. Če se kartica uniči ali izgubi se plača nadomestilo za novo v višini 2 evrov.

Knjižnično gradivo in izposoja

V knjižnici si  lahko knjižnično gradivo izposojajo vsi uporabniki knjižnice, na dom samo vpisani člani.

Člani si lahko sposojajo na dom vse knjižnično gradivo, razen referenčnega gradiva ter gradiva, ki je namenjeno samo za uporabo v knjižnici in elektronsko gradivo.

En uporabnik si lahko izposodi eno enoto istega naslova. Vsak uporabnik si izposodi gradivo osebno.

Gradivo iz priročne knjižnice si lahko izposodi uporabnik za potrebe fotokopiranja, a ga mora vrniti v času, ki ga določi knjižničarka.

Izposojevalni roki in podaljševanje:

Knjižno gradivo in serijske publikacije: 21 dni.
Izposojevalni rok je možno po preteku 21 dni še enkrat podaljšati, razen za gradivo, ki je domače branje, podaljšanje ni možno.

Referenčno (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike, enciklopedije, atlase …) in neknjižno gradivo si je možno sposoditi le za uporabo na šoli.

Roka izposoje za rezervirano gradivo ni mogoče podaljšati.

Izposojeno gradivo je možno podaljšati preko COBISSa – Moja knjižnica. Učenec potrebuje uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je številka izkaznice. Učenci rojeni do letnika 2014 imajo za geslo rojstni datum v obliki LLLLMMDD, mlajši si geslo določijo sami.

V “COBISS – Moja knjižnica” lahko sami spreminjate tudi ostale nastavitve (npr. e-naslov za obveščanje).

Izposoja knjižničnega gradiva poteka od septembra do začetka junija.

Za branje si lahko uporabnik naenkrat izposodi pet (5) knjig.

Vpisnine, članarine in izposojevalnine v šolski knjižnici ni. Zamudnina se zaračuna 0,10 evra na dan na enoto.

Član knjižnice je izposojeno knjižnično gradivo dolžan varovati pred poškodbami, uničenjem ali izgubo. Če član knjižnice izposojeno knjižnično gradivo poškoduje, mora plačati stroške njegove obnovitve. Za poškodbo se šteje tudi podčrtavanje besedil in risanje v gradivo. Knjižnica lahko zaračuna članu tudi zmanjšanje vrednosti gradiva, ki pa ne more preseči celotne vrednosti gradiva.

Uporabnik knjižnice je odgovoren za izposojeno gradivo. Posojanje že izposojenega gradiva drugim osebam ni dovoljeno.

Izgubljeno ali uničeno gradivo mora član nadomestiti z enakim novim ali po dogovoru s knjižničarko z drugim ustreznim gradivom oziroma plačati odškodnino v višini ocenjene vrednosti izgubljenega ali uničenega gradiva.

Do dne, ko učenec zaključi osnovnošolsko obveznost, mora vrniti vse knjižnično gradivo v šolsko knjižnico.

Uporaba računalnika

Uporabniki in člani knjižnice lahko brezplačno uporabljajo osebni računalnik in računalniško opremo za uporabnike. Omogočen je dostop do svetovnega spleta.

Uporabniki računalnikov so materialno odgovorni za vse strojne in programske okvare, ki so nastale zaradi njihove napačne uporabe.

Učencem je dovoljeno, da uporabljajo računalnike pod nadzorom knjižničarke. Dostop je omejen glede na delovni čas knjižnice. Če je povpraševanje po uporabi računalnikov veliko, lahko knjižničarka časovno omeji uporabo.Pri uporabi imajo prednost uporabniki, ki potrebujejo računalnik za šolsko delo. Računalniki v knjižnici niso namenjeni igranju igric.Učenci lahko uporabljajo računalnik pred ali po pouku ter med prostimi urami. Uporaba računalnika med odmori ni možna. En računalnik naenkrat lahko uporabljata največ dva uporabnika.Odsvetovano oz. prepovedano je obiskovanje spornih spletnih strani, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje prek interneta, prepovedano je nameščanje programov in presnemavanje glasbenih in grafično zahtevnih datotek z interneta ter uporaba spletnih govorilnic. Uporabniki, ki uporabljajo Internet Explorer prvič, morajo biti o uporabi poučeni.V primeru napak v delovanju računalnika je uporabnik dolžan obvestiti knjižničarko.Uporabniki morajo obvezno navesti bibliografske vire za informacije, prevzete s svetovnega spleta.Vsak uporabnik odgovarja za namerno povzročeno škodo oziroma okvaro.Knjižničarka lahko prepove uporabo računalnikov tistim, ki teh pravil ne spoštujejo.

Knjižničarka:
Andreja Urbanec

 

Aktivnosti povezane s knjižnico

Bralni maraton

Branje, branje in še enkrat branje. Že štirinajstič smo na OŠ Orehek Kranj in njeni podružnici v Mavčičah izvedli bralni maraton in tako tudi uradno odprli bralno sezono 2021-2022. Dogajati se je začelo že zjutraj z radijsko reklamo, s katero so se članice...

Oktober – mesec šolskih knjižnic

Tako kot vsako leto v oktobru, smo tudi letos v šolski knjižnici obeležili »mesec šolskih knjižnic«. V knjižnici je nastala razstava knjig, ki govorijo o knjigah in knjižnicah. Učenci so na vrvice nizali predloge kaj priporočajo v branje. Letošnje leto je obeležilo...

Predpraznična čajanka

V zadnjem tednu pred božično-novoletnimi počitnicami (med 18. in 21. decembrom 2017) se je na šoli odvijal prav poseben dogodek. Vsak dan, od ponedeljka do četrtka, sta se v knjižnici zbrali dve skupini podaljšanega bivanja in uživali v predpraznični čajanki. Na...

Obisk knjižnega sejma

V sredo, 23. 11. 2016, smo se letos v razširjeni zasedbi odpravili na knjižni sejem v Ljubljano. Tokratnemu vabilu so se odzvali učenci knjižničarskega krožka, krožka Naša mala knjižnica, nadarjeni učenci in učenci dodatnega pouka slovenščine. Nabralo se nas je kar za...

Šolski primer seminarske naloge

4. razred: http://osorehek.splet.arnes.si/files/2017/03/primer-seminarske-naloge-4.-razred.pdf 5. razred: http://osorehek.splet.arnes.si/files/2017/03/primer-seminarske-naloge-5.-razred.pdf 8. in 9. razred:...

Dostopnost