Skoči na glavno vsebino

Erasmus+

Erasmus-logo

ERASMUS+: MY ECO FRIENDLY SCHOOL

Vodja projekta: Mateja Hafner

(1. 11. 2022 – 30. 4. 2023)

Vodja projekta: šola iz Jagodnjaka- Osijek

Vodja projekta na OŠ Orehek Kranj: Mateja Hafner

Partnerske šole: šola iz Ankare, Turčija; šola iz Pulawy, Poljska in naša šola

Projektna srečanja in izobraževanja: marec 2022 v Turčiji; junij 2022 Slovenija; oktober/november 2022 Poljska; april 2023 Hrvaška

Virtualna izobraževanja za učitelje: potekala bodo na daljavo; pripravljamo jih skupaj

 

PROJEKTNI CILJI:

– izboljšati spretnosti in kompetence učencev na področju okoljske vzgoje in trajnosti šol,

– identificirati, razviti in preizkusiti najboljše prakse 3R z učitelji učencev, starih 10-13 let, v štirih državah,

– dvigniti strokovne sposobnosti in kompetence učiteljev za izboljšanje ravni kakovosti izobraževanja,

– vključiti šolsko osebje, učence in družine v priložnosti za učenje o okolju, odpadkih in trajnosti.

 

Projekt je zasnovan na 3R in je prilagojen učencem. Projekt je razdeljen na:

1 – PREPOZNAVANJE: glavni cilj tega dela bo naučiti učence, kako razlikovati in prepoznati materiale, predvsem okolju prijazne od tistih, ki ga onesnažujejo; to je eden od načinov, s katerim bi dvigali zavest o naši porabi.

2 – ZMANJŠANJE: glavni cilj tega dela bo vključiti družine in skupaj poiskati alternative onesnaževalnim predmetom/snovem, ki jih dnevno uporabljamo.

3 – RECIKLIRANJE (in PONOVNA UPORABA): glavni cilji tega dela bo spodbuditi ustvarjalnost in domišljijo za ponovno uporabo tistega, kar običajno vržemo v koš ter se naučiti, kako pravilno ločiti predmete za postopek recikliranja.

 

Sekundarni (a ne manj pomembni) cilji projekta so naslednji:

1 – PREPOZNAVANJE: želimo si:

– ozaveščati o materialih, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju,

-razločiti, katere materiale je mogoče reciklirati in katere ne,

-razločiti, kateri materiali so ekološki, naravni in okolju prijazni in kateri ne,

– naučiti se kompostiranja,

– spodbujati učence in starše k izdelavi svojega vrta, lahko tudi na balkonu

– spoznavati pomen vode,

– ohranjati kondicijo s športnimi tekmovanji iz odpadnih predmetov.

 

2 – ZMANJŠANJE: želimo si:

– ozaveščati učence, učitelje in družine o množični uporabi plastike,

– pomagati družinam (in skupnosti) pri nakupu trajnostnih izdelkov,

– pomagati družinam pri uporabi naravnih izdelkov za zamenjavo kemičnih,

– osredotočanje na prehrano in hrano za zmanjšanje odpadkov,

– pomagati družinam in skupnosti pri zmanjševanju uporabe avtomobilov,

-naučiti se, kako zmanjšati porabo materialov in virov v vsakdanjem življenju.

 

3-RECIKLIRAJTE (in ponovno uporabite): želimo:

– naučite se pravilno ločevati smeti za recikliranje na podlagi lokalnih pravil,

– ponovno uporabiti kakršen koli material, ki bi ga zavrgli,

– ozaveščanje o tem, kaj se dogaja z našimi odpadki,

– pomagati družinam pri izmenjavi rabljenih predmetov (krpe, igrače itd.),

– seznaniti se z obnovljivo in okolju prijazno proizvodnjo energije,

– naučite se, kaj lahko izdelamo doma, da prihranimo embalažo.

 

Projekt MY ECO FRIENDLY SCHOOL želi najprej nagovoriti učence (stare 10-13 let, vključno s posebnimi potrebami) in učitelje partnerskih šol, nato pa družine učencev, lokalne skupnosti, druge lokalne šole in lokalne oblasti, da se vsi bolj zavedamo, kaj vsak dan zavržemo in kakšne so posledice le-tega.

 

Četrto projektno srečanje na Poljskem

V OŠ Podstawowa nr 1, Poljska, je potekalo četrto projektno srečanje učiteljev Erasmus+ – “MY ECO FRIENDLY SCHOOL”, in sicer od 26. 3. do 31. 3. 2023. Srečanja so se udeležili po trije učitelji s turške, hrvaške in naše osnovne šole. Učenci in učitelji Podstawowa...

Sajenje okrasnih rož

Učence 4. b razreda je v okviru Ekošole – šolska ekovrtilnica in projekta Erasmus+- My Eco Friendly School v sredo, 8. 3. 2023, obiskala gospa Urška Cegnar, ki je o poklicu diplomiran inžinir agronomije in hortikulture. Doma imajo drevesnico – drevesnica Cegnar...

Svetovni dan varčevanja z energijo – 5. 3. 2023

Svetovni dan varčevanja z energijo obeležujemo 5. marca. Učenci so se pri pouku naravoslovja pogovarjali o pomenu varčevanje z energijo in kako jo lahko varčujemo. Izdelali so različne piktograme, ki opozarjajo na varčevanje z vodo, elektriko in papirnatimi...

SVETOVNI DAN PROSTOŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST 

Od leta 2013 na 3. marec obeležujemo Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Namen tega dne je ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, ki so del biotske raznovrstnosti. Zaradi vplivov človeka se srečujemo z...

SVETOVNI DAN MOKRIŠČ, 2. februar

SVETOVNI DAN MOKRIŠČ obeležujemo 2. februarja. Letošnji slogan je »Čas je za obnovo mokrišč«. Učenci so mokriščih izvedeli: kaj so mokrišča, kako jih delimo, zakaj je čas za obnovo mokrišč, zakaj so mokrišča pomembna za človeštvo. Ogledali so si ogledali videoposnetek...

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV – 27. 11. 2022   Aktivnosti, ki smo jih izvedli z učenci: večkrat letno izvedemo izmenjavo oblačil, igrač in knjig (tudi v tem tednu smo si izmenjevali), izdelali so knjižne kazalke – pri tem smo uporabili rabljeno blago in...

31. 10. – svetovni dan mest

31. 10. je svetovni dan mest. Učenci so risali mesta, ki bi jih radi obiskali. Napisali so, zakaj bi to mesto radi obiskali, kaj bi si ogledali in kako bi poskrbeli, da bi bilo mesto manj onesnaženo. Ogledali bi si Benetke, Pariz, Prago, Lizbono, Ženevo, Budimpešto,...

16. 10. – mednarodni dan hrane

Učenci so se v okviru pouka pogovarjali o svetovnem dnevu hrane, ki ga praznujemo vsako leto na dan ustanovitve Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Organizacija FAO je bila ustanovljena 16. oktobra 1945. Svetovne dneve hrane so države članice FAO...

Tretje projektno srečanje učiteljev na Hrvaškem

V OŠ Jagodnjak, Hrvaška, je potekalo tretje projektno srečanje učiteljev Erasmus+ – “MY ECO FRIENDLY SCHOOL”, in sicer od 26. 9. do 30. 9. 2022. Srečanja so se udeležili po trije učitelji s turške, poljske in naše osnovne šole. Učenci in učitelji OŠ Jagodnjak so...

Videosrečanje z učenci s Hrvaške

V torek, 14. 6. 2022, so imeli prvo videosrečanje, in sicer učenci 4. b in 5. b naše šole z učenci 5. razreda šole s Hrvaške. Predstavili so si katere projektne aktivnosti so izvedli. Učenci so bili veseli, da so lahko spoznali hrvaške učence. Mateja Hafner

Drugo projektno srečanje v Sloveniji

Drugo projektno srečanje in izobraževanje za učitelje je potekalo na naši šoli, in sicer od 6. 6. do 10. 6. 2022. Udeležile so se ga po tri predstavnice vsake šole – iz Turčije, s Hrvaške in s Poljske. V ponedeljek, 6. 6. 2022, so jih slovesno pričakali pred šolo in...

Ekološka ozaveščenost učencev

Za učence so učitelji, ki so vključeni v projekt, pripravili kviz, s katerim so preverili, koliko so ekološko ozaveščeni. Ugotovili so, da so učenci že dobro ozaveščeni o ločevanju odpadkov, o ponovni uporabi embalaže in ostankov hrane. Vedo, kaj onesnažuje okolje in...

Dan oceanov

Mednarodni dan oceanov je 8. junija. Učenci so raziskovali pomen oceanov za naravo in vremenske pojave, kako jih onesnažujemo in kako lahko le-to zmanjšamo. Pripravili so poročanja za sošolce in izdelali so tudi plakate, na katerih so napisali ugotovitve. Pripravili...

Dan parkov

Evropski dan parkov praznujemo 24. maja. Učenci so v šoli raziskovali različne parke v Sloveniji. Svoje ugotovitve so poročali ostalim učencem, izdelali so tudi plakate in narisali parke kot si jih želijo. Pogovarjali smo se o pomenu parkov in zelenic ter o težavah, s...

Eko dan – dan Zemlje

Dan Zemlje je bil planiran za 22. 4. 2022, vendar smo ga zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na 20. 5. 2022. Sodelovali so vsi učenci in zaposleni na šoli. V šolo smo povabili tudi starše, stare starše in krajane. Dogajanje na šoli so popestrili tudi naši...

Prvo projektno srečanje v Turčiji

V Turčiji je bilo prvo projektno srečanje učiteljev Erasmus+ - “MY ECO FRIENDLY SCHOOL”, in sicer od 27. 2. do 4. 3. 2022. Za vse udeležence so v šoli pripravili prijeten sprejem, na katerem so bili prisotni vsi učenci, učitelji in predstavniki staršev. Sledilo je...

Predstavitev šole in države

Vsaka šola je pripravila predstavitev šole in države. Le-to so predstavili učiteljem partnerskih šol na srečanju v Turčiji, ki je bilo marca 2022. Izvedeli so marsikaj zanimivega o šoli in državi, nato so primerjali šole in si izmenjevali kvalitetne lastnosti šol ter...

Erasmus + Life skills (2017-2019)

Vodja projekta: Mateja Hafner Partnerstvo sestavljajo šole iz Grčije (koordiantorji projekta), Španije, Poljske, Italije in naša osnovna šola. Sodelujoči: učenci in učitelji od 1. do 5. razreda ter drugi strokovni delavci  šole Trajanje projekta: od 01. 09. 2017...

Projektne aktivnosti v šolskem letu 2018/19

V projekt so bili v šolskem letu 2018/19 vključeni učenci 1. a, 2. a, 2. m, 4. b razreda in 10 učencev od 1. do 5. razreda. Skupaj so bili 104 učenci in njihove učiteljice. Projektne aktivnosti, ki smo jih izvajali na šoli skupaj z učenci Vse leto smo stremeli k...

Zaključno srečanje v Grčiji

Dvoleten projekt "Life skills and Values for the Pupils of the European Union" se zaključuje s koncem letošnjega šolskega leta, zato so imeli učitelji partnerskih šol zadnje srečanje in usposabljanje v šoli 2nd Primary school of Nea Aghialos "Varnaleion" v Grčiji, in...

Veveričkove igre

Tim za varno šolsko okolje je v  sklopu projekta Erasmus+ »Life skills and Values for the pupils of the European Union«, katerega glavni namen je učenje socialnih veščin, pripravil vikend Veveričkovih iger, ki so se odvijale 10. in 11. maja 2019. Izbrani učenci od 2....

Obisk osnovne šole v Las Palmasu na Gran Canaria

V okviru projekta Erasmus+ "Life skills and values for the pupils of the EU" so imeli učitelji srečanje in usposabljanje, in sicer od 18. do 22. 3. 2019. Le-to je potekalo na partnerski osnovni šoli v Las Palmasu na Gran Canaria. Učitelje so seznanili z njihovim...

Obisk šole v Lodzu na Poljskem

Učitelji so imeli od 15. 10. do 19. 10. 2018 projektno srečanje in usposabljanje na osnovni šolo Szkola Podstawowa nr 172 v mestu Lodz na Poljskem. Učenci so pripravili zanimiv in medkulturno obarvan sprejem za gostujoče učitelje partnerskih šol. Nato so jih povabili...

Kaj smo v letošnjem šolskem letu naredili

V projekt je bilo letos vključenih 6 učiteljic (Mateja Hafner, Janja B. Špendal, Neža Sodnik, Mateja Kalajžič, Petra Podlogar, Marjana Mohar) in 124 učencev, in sicer učenci 4. b, 1. m, 1. a, 1. b razreda ter nekateri učenci, ki imajo dodatne ure s specialnima...

Projektno srečanje na Orehku

Od 4. 6. do 8. 6. 2018 je bilo na naši šoli projektno srečanje učiteljev, ki so vključeni v projekt Erasmus+ "Life skills and Values for the pupils of the Europian Union". Srečanja se je udeležilo 13 učiteljev ( 3 učiteljice iz Italije, 2 učiteljice s Poljske, 4...

Erasmus+: srečanje v Italiji

V okviru projekta Erasmus+ "Life skills and Values for the pupils of the European Union" je bilo prvo srečanje v Italiji, v mestu Lucca, in sicer v šoli Instituto Comprensivo Camigliano. Potekalo je od 26. 02. do 02. 03. 2018. Spoznali smo delo v šoli, se pogovarjali...

Dostopnost