Skoči na glavno vsebino

KARIERNA ORIENTACIJA V 9. RAZREDU

Kaj želim postati v življenju?

Kaj in kdo hočem biti v življenju?

Kaj sem pripravljen sprejeti v življenju?

Predstavitev pomembnejših aktivnosti, ki pripomorejo k lažji in premišljeni odločitvi kam po OŠ.

šolsko leto 2023/2024 je za vas devetošolce čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem vam bomo skupaj s starši, stali učitelji in šolski svetovalni delavci. Za dobro sodelovanje vam v nadaljevanju predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki pripomorejo k lažji in premišljeni odločitvi kam po osnovni šoli.

V preteklem šolskem letu ste se učenci seznanili z računalniškim programom Kam in kako (KIK). Učencem omogoča, da na interaktiven način odkrivajo poklicne interese in želje. Na podlagi odgovorov dobijo okvirni izbor primernih poklicev, poklicnih  področij. Dostop je še vedno mogoč prek spleta:  https://www.kaminkako.si/kudos#/      

Tako tudi z domačega računalnika  dostopate do svojih odgovorov, jih lahko spreminjate in ob tem raziskujejo poklice glede na interes, vrsto dela, spretnosti, sposobnosti.

V 8. razredu smo preleteli nekaj uporabnih spletnih strani, kjer dobite informacije o nadaljnjem šolanju. Vredno si jih je ogledati večkrat, še posebej priporočamo:

·      Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MVI) – Vpis v srednje šole, spletni dostop: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  

Na spletni strani najdete  informacije o poteku vpisa (rokovniki s pomembnimi datumi, razpis za vpis v SŠ,  merila za izbor kandidatov v primeru omejitve vpisa, učna mesta…).

·      Spletni portal Mojaizbira.si: https://www.mojaizbira.si/sole – zelo uporabna spletna stran z opisi srednjih šol, izobraževalnih programih, opisi poklicev (s predstavitvenimi filmčki).

·      Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS) je  karierno središče za dodatno pomoč pri izbiri poklicne oz. izobraževalne poti. https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/poklici-in-kompetence/opisi-poklicev/#/  

·      VKO točka – Vseživljenjska karierna orientacija: https://www.vkotocka.si/

Obvestila, povezana z gradnjo izobraževanja po osnovni šoli, se bodo za učence nahajala v šoli, na tabli karierne poti. O vsem tem in še več boste devetošolci informirani v šoli, v okviru pouka in preko  vašega šolskega elektronskega naslova. Vabljeni, da spremljate spletne strani zanimivih srednjih šol. Obiščite pa tudi predstavitveni portal srednjih šol za informirano odločitev o nadaljevanju izobraževanja, spletna povezava  https://slovenskesrednjesole.si/

Individualni pogovori (od oktobra do februarja…) Vsak učenec se bo o nadaljnjem izobraževanju pogovoril s šolsko svetovalno delavko Marjeto Vene. Na pogovor vabljeni tudi starši, po dogovoru v šoli, na daljavo ali po telefonu.

V oktobru / novembru 2023 bodo devetošolci izpolnjevali elektronski Vprašalnik o poklicni poti (eVPP). Tedaj bodo med drugim zapisali tudi poklic in šolo, o kateri bolj ali manj razmišljajo. Za dostop in izpolnjevanje do vprašalnika starši izpolnijo in podpišejo pooblastilo. Obrazec prejmejo pri razredniku ali jim ga prinese devetošolec. Devetošolec izpolnjenega vrne razredniku oz. šolski svetovalni delavki.

V četrtek, 16. 11. 2023, bo za devetošolce dan dejavnosti – Predstavitev srednjih šol. Aktivnosti bodo potekale v sodelovanju treh šol (OŠ Tržič, OŠ Orehek Kranj in OŠ Davorina Jenka Cerklje). Predstavitev bo potekala v Cerkljah na Gorenjskem, na OŠ Davorina Jenka, ki letos prevzame organizacijo dogodka. Dejavnosti bodo namenjene intenzivnemu raziskovanju sebe, izobraževalnih interesov in drugih dejavnikov, ki vplivajo na karierno pot. Devetošolec bo ta dan spoznal najmanj pet srednjih šol.

V začetku februarja 2024 bo roditeljski sestanek  za starše. Osrednja točka dnevnega reda bo predstavitev Razpisa za vpis v srednje šole 2024/2025. Predstavljeni bodo pomembni  datumi o vpisu in postopek za vpis v želene izobraževalne programe. Učencem bo postopek vpisa predstavljen v okviru pouka.

Informativna dneva v srednjih šolah bosta v petek, 16. 2. 2024 in v soboto, 17. 2. 2024. V petek devetošolci ne bodo imeli pouka. Čas bodo namenili obisku srednjih šol. Na izbrani srednji šoli bodo prejeli najnovejše informacije pred vpisom. V začetku marca 2024 bodo učenci pričeli z izpolnjevanjem prijavnice za vpis v 1. letnik srednje šole.

Nacionalni preizkusi znanja so pomembna informacija ob zaključku osnovnega šolanja. Vendar dosežki pri NPZ-ju vplivajo na prehod v SŠ le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Načrtovani termini NPZ so: 7. 5. 2024 iz SLJ;  9. 5. 2024 iz MAT in 13. 5. 2024 iz ZGO.

Oglejte si spletno  stran Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, kjer boste našli informacije o različnih štipendijah:  https://www.srips-rs.si/stipendije    

Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi devetošolec, ki doseže izjemni dosežek in ima v 9. razredu zaključni uspeh s povprečno oceno 4,7. Razpis za štipendijo je vsako leto objavljen praviloma konec junija. O tem vas bomo še pravočasno obvestili.

Dragi devetošolci, bodite radovedni na poti  k samostojnosti, že vnaprej odkrivaj informacije, v šoli poiščite nasvet in odgovore na vprašanja. Vsi skupaj vam želimo, da se boste odločili za šolo, v katero boste vstopili z veseljem in z radovednostjo. Za vse informacije obiščite šolsko svetovalno delavko Marjeto Vene, pokličite na tel. 04/20 19 511 ali pišete na e-naslov marjeta.vene@osorehek.si

 

Dostopnost