Skoči na glavno vsebino

KARIERNA ORIENTACIJA V 9. RAZREDU

Kaj želim postati v življenju?

Kaj in kdo hočem biti v življenju?

Kaj sem pripravljen sprejeti v življenju?

Predstavitev pomembnejših aktivnosti, ki pripomorejo k lažji in premišljeni odločitvi kam po OŠ.

Učenci so se v 8. razredu seznanili z računalniškim programom Kam in kako (KIK). Učencem omogoča, da na interaktiven način odkrivajo poklicne interese in želje. Na podlagi odgovorov dobijo okvirni izbor primernih poklicev, poklicnih  področij. Dostop imajo še vedno mogoč prek spleta: https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

Tako tudi z domačega računalnika  dostopajo do svojih odgovorov, jih lahko spreminjajo in ob tem raziskujejo poklice glede na interes, vrsto dela, spretnosti, sposobnosti.

Pregledali so nekaj uporabnih spletnih strani, kjer dobijo informacije o nadaljnjem šolanju. Vredno si jih je ogledati večkrat, še posebej priporočamo:

·      Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) – Vpis v srednje šole, spletni dostop:  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ – stran vsebuje  informacije o poteku vpisa (rokovniki s pomembnimi datumi, razpis za vpis v SŠ,  merila za izbor kandidatov v primeru omejitve vpisa, učna mesta…).

·      Spletni portal Mojaizbira.si: https://www.mojaizbira.si/sole – zelo uporabna spletna stran z opisi srednjih šol, izobraževalnih programih, opisi poklicev (s predstavitvenimi filmčki).

·      Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS): https://www.ess.gov.si/ncips/cips – karierno središče za dodatno pomoč pri izbiri poklicne oz. izobraževalne poti.

·      VKO točka – Vseživljenjska karierna orientacija: https://www.vkotocka.si/

·      Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) – na voljo pripomočki za načrtovanje kariere: https://esvetovanje.ess.gov.si/

Obvestila povezana z gradnjo izobraževanja po osnovni šoli, se za učence nahajajo v šoli, na tabli karierne poti. Pomembnejše informacije (o nekaterih dnevih odprtih vrat na srednjih šolah, podjetjih in drugih dogodkih) bodo devetošolci informirani v šoli, v okviru pouka in preko  njihovega šolskega elektronskega naslova. Vabljeni, da s starši spremljate spletne strani, posamezne, zanimive srednje šole. Obiščite pa tudi novejši predstavitveni portal srednjih šol za informirano odločitev o nadaljevanju izobraževanja, spletna povezava  https://slovenskesrednjesole.si/aktualno/

Individualni pogovori (od oktobra do februarja…) Vsak učenec se bo o nadaljnjem izobraževanju pogovoril s šolsko svetovalno delavko Marjeto Vene. Na pogovor vabljeni tudi starši, po dogovoru v šoli, na daljavo ali po telefonu.

V oktobru / novembru 2022 bodo devetošolci izpolnjevali elektronski Vprašalnik o poklicni poti (eVPP). Tedaj bodo med drugim zapisali tudi poklic in šolo, o kateri  razmišljajo. Za dostop do ankete in izpolnjevanje le-te starši izpolnijo in podpišejo POOBLASTILO. Obrazec prejmejo pri razredniku ali jim ga prinese devetošolec. Devetošolec izpolnjenega vrne razredniku oz. šolski svetovalni delavki.

V četrtek, 10. 11. 2022, bo za devetošolce dan dejavnosti. Aktivnosti bodo potekale v sodelovanju z OŠ Davorina Jenka Cerklje in OŠ Tržič, vendar ločeno na vsaki šoli posebej, na daljavo. Dejavnosti bodo namenjene intenzivnemu raziskovanju sebe, izobraževalnih interesov in drugih dejavnikov, ki vplivajo na karierno pot. Devetošolec bo ta dan spoznal najmanj pet srednjih šol.

V začetku februarja 2023 bo roditeljski sestanek  za starše. Osrednja točka dnevnega reda bo predstavitev Razpisa za vpis v srednje šole 2023/2024. Predstavljeni bodo pomembni  datumi o vpisu in postopek za vpis v želene izobraževalne programe. Učencem bo postopek vpisa predstavljen v okviru pouka.

Informativna dneva v srednjih šolah bosta v petek, 17. 2. 2023 in v soboto, 18. 2. 2023. V petek devetošolci ne bodo imeli pouka. Čas bodo namenili obisku srednjih šol, ki se bodo predstavile v živo oz. na virtualen način. Na izbrani srednji šoli bodo prejeli najnovejše informacije pred vpisom. V začetku marca 2023 bodo učenci pričeli z izpolnjevanjem prijavnice za vpis v 1. letnik srednje šole.

Nacionalni preizkusi znanja so pomembna informacija ob zaključku osnovnega šolanja. Vendar dosežki pri NPZ-ju vplivajo na prehod v SŠ le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Načrtovani termini NPZ so: četrtek, 4. 5. 2023 iz SLJ; ponedeljek, 8. 5. 2023 iz MAT in sreda, 10. 5. 2023 iz DKE.

Oglejte si spletno  stran Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, kjer boste našli informacije o različnih štipendijah:  https://www.srips-rs.si/stipendije

Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi devetošolec, ki doseže izjemni dosežek in ima v 9. razredu zaključni uspeh s povprečno oceno 4,7. Razpis za štipendijo je vsako leto objavljen praviloma konec junija. O tem vas bomo še pravočasno obvestili.

Dragi devetošolci, dovolite, da vas spodbujamo k samostojnosti. Že vnaprej odkrivajte informacije, v šoli, pri šolski svetovalni delavki, učiteljih…: Iščite nasvete in odgovore na vprašanja. Vsi skupaj vam želimo, da se boste odločili za šolo, v katero boste vstopil z veseljem in z radovednostjo. Za dodatne informacije se oglasite v sobi ŠSS, št. 20,  pokličite šolsko svetovalno delavko na tel. 04/20 19 511 ali pišete na e-naslov marjeta.vene@osorehek.si

Dostopnost