Skoči na glavno vsebino

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

 

POGUM – Predstavitev na spletu – OŠ OREHEK KRANJ

 

Vodja projekta: Nataša Marn

Sodelujoči: učenci od 1. do 9. razreda, strokovni in vodstveni delavci

Trajanje projekta: vse šolsko leto za dobo petih let, od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022

Cilj projekta je v osnovnih šolah spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

V projektu bomo razvijali, preizkušali, spremljali, evalvirali in implementirali celovite modele podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočili prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem (bolje povezovali šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju), da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja.

Mlade bomo učili, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije.

Opolnomočili bomo šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

 

Eko dan

V petek, 20. maja, so vsi učenci in učitelji šole aktivno obeležili eko dan. Najprej so pospravili svoje matične razrede, po malici pa so preko različnih delavnic ustvarjali raznorazne izdelke. Dopoldan so si ogledali tudi nekaj vozil Komunale Kranj in predelavo...

Veveričkov zeliščni vrt

Naša šola je z letošnjim šolskim letom vključena v evropski projekt POGUM – krepitev kompetenc podjetnosti v osnovni šoli. Nosilec projekta je Zavod za šolstvo in šport Republike Slovenije. V projektu bomo razvijali, preizkušali, spremljali, evalvirali in...

Dostopnost