Skoči na glavno vsebino

Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju

Vodja projekta: Marjeta Vene

Sodelujoči: razredniki in drugi strokovni delavci šole

Trajanje projekta: pričetek v šolskem letu 2003/04, z dolgotrajno podporo Inštituta za razvijanje osebne kakovosti v Ljubljani.

V projekt so vključeni učenci od 1. do 9. razreda.

Rdeča nit vzgojno-izobraževalnega dela je preventivni  program RPS – Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju, ki omogoča sistematično delo z oddelčno skupnostjo. V 1. triletju je program integriran v pouk, v 2. in 3. triletju pa se izvaja v okviru ur oddelčne skupnosti. Z izbranim didaktičnim gradivom spodbujamo primerno razredno klimo, dobre medsebojne odnose, pri učencih krepimo občutek lastne vrednosti, vrednote nenasilja, jih spodbujamo k večji motiviranosti in odgovornosti v šolskem okolju. Vsi razredniki v program vključujejo vsebine Etika v VIZ, razredniki 1. in 6. razreda pa program popestrijo še z medgeneracijskimi druženji učencev pod naslovom »Z roko v roki prvošolci in šestošolci«.

Dostopnost