Skoči na glavno vsebino

Varna pot v šolo

Učenci naj za pot v šolo uporabljajo varne poti. Nevarni odseki so objavljeni v Prometno varnostnem  načrtu šole, ki  je objavljen na spletni strani šole.

Učence in starše posebej opozarjamo, naj ne hodijo čez nezavarovano železniško progo.

Dokler učenci ne opravijo kolesarskega izpita, naj se v šolo ne vozijo s kolesi. Pri vožnji s kolesi morajo uporabljati čelado. Učenci naj v šolo ne prihajajo z rolerji in rolkami.

Starši, ki vozijo otroke v šolo, naj jih v krožni vožnji pripeljejo na parkirišče pred šolo ali jih odložijo na avtobusni postaji. Zaradi prostorske stiske na parkirišču priporočamo, da učenci iz bližnje okolice pridejo v šolo peš, iz bolj oddaljenih naselij pa naj uporabljajo organizirane avtobusne prevoze.

Za starše učencev 1. razreda bodo rezervirana posebna parkirna mesta.

Znotraj ograje ni dovoljeno parkiranje niti ne dovoz otrok.

Varnost v prometu je tudi tema ur oddelčnih skupnosti in izobraževanj, ki jih izvedemo v sodelovanju s SPV Kranj.

Načrt šolskih poti

Dostopnost