Skoči na glavno vsebino

V tednu kulturne dediščine od 25. –  29. septembra 2017,  je bilo na OŠ Orehek Kranj v okviru projekta “V štern´co glejte” izvedenih sedemnajst vsebinsko različnih delavnic za učence od prvega do devetega razreda, ki so jih pripravili učitelji.

Na razredni stopnji so se učili družabni igri V štern´co glejte in Fosil, izdelali maketo vodnjaka in fosile, se učili peti in plesati ljudske pesmi, raziskovali sotočje Kokre in Save, se pogovarjali z domačini o oskrbovanju z vodo iz vodnjaka, življenju ob reki Savi, pranju perila ter o varčni vodi in onesnaževanju le-te. Na predmetni stopnji so učenci raziskovali ljudsko izročilo o življenju ob reki Savi, intervjuvali stare starše, raziskovali rastlinski in živalski svet v kanjonu Zarica, se seznanili z delovanjem čistilne naprave,  raziskovali sledi kamnolomov mlinskih kamnov in s pomočjo virov spoznali razvoj mlinarstva na Savi od Kranja do Medvod. Prebirali so Ustavo Republike Slovenije in se podrobneje seznanili 70.a členom ustave R Slovenije ter razpravljali o tem, kaj pomeni polno uživanje pravice do vode, kdo in kako je v Republiki Sloveniji dolžan državljanom zagotoviti dostop do vode, v angleščini so pisali pesmi o reki v različnih pesniških oblikah, se seznanili z delovanjem čistilne naprave ter izdelali logotip za pitno vodo. Element vode so iskali v ljudskih pravljicah, izpisovali njene značilnosti in pravljico likovno opremili, iz kartona, lepenke, valovite lepenke, furnirja in lesenih palčk so izdelali makete vodnih mlinov.

Šolski novinarji so delavnice dokumentirali, intervjuvali učitelje in učence, fotografirali potek delavnic in iz prispevkov pripravili šolski bilten.

Vodja projekta Irena Hočevar, prof. 

Dostopnost