Skoči na glavno vsebino

V torek, 31. 5. 2016 so imeli učenci 6. in 9. razredov tehniški dan z naslovom Energija z nalogo, da prepoznajo, poiščejo in opišejo različne oblike energije v svojem okolju, raziščejo vplive izkoriščanja energijskih virov na okolje in oblikujejo predloge za smotrno (varčno) rabo. Učenci so v delavnicah po 80 minut izvajali različne aktivnosti.

Učenci 6. razredov so se udeležili delavnic:
Tokovi in energija.
Energija v gospodinjstvu.
Uporaba lastne energije pri obdelavi lesa.

Učenci 9. razredov so delali v delavnicah:
Električna vezja, delo in moč.
Nizko – in visoko intenzivne športne dejavnosti.
Izračun energijske vrednosti obroka

Učenci 8. razredov so se sočasno izobraževali v delavnicah prve pomoči:
Prva pomoč: zlomi, …
Prva pomoč: oživljanje.
Prva pomoč pri urezninah.

 

Tomaž Ahčin 

Dostopnost