Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2015/16 se je naša šola ponovno vključila v projekt Shema šolskega sadja (SŠS). Projekt izvaja Agencija RS za kmetijstvo in razvoj podeželja ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sodelovanju Ministrstva za šolstvo in šport ter Ministrstva za zdravje.

Evropska unija je Državam članicam namenila določena finančna sredstva za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje velik pomen vključevanju spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnostih( sodelovanje z lokalnimi dobavitelji, naravoslovni dnevi, delavnice na temo zdrave prehrane,….).

Namen in cilji projekta SŠS so:

spodbujanje zdravega prehranjevanja pri otrocih in mladih s čim pogostejšim uživanjem sadja in zelenjave,
ustavitev trenda zmanjševanja porabe sadja in zelenjave,
zagotovitev trajnega povečanja sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov,
omogočanje enakih možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave vsem otrokom in mladostnikom v EU,
preprečevanje naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladih,
povezati lokalne pridelovalce z uporabniki

Na naši šoli bomo Shemo šolskega sadja izvajal celotno šolsko leto 2015/2016. Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo enkrat tedensko ponudili brezplačni obrok sadja oz. zelenjave. Obrok bomo razdeljevali ob ponedeljkih pred uro v času razredne ure ali prvo šolsko uro. Projekt bo trajal vse do konca šolskega leta.

V ta namen se bomo povezali tudi z okoliškimi pridelovalci sadja in zelenjave.

V sklopu projekta SŠS bomo pripravili tudi različne spremljevalne dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji prepoznavnosti projekta.

Več informacij o shemi šolskega sadja najdete na spletni strani:

www.shemasolskegasadja.si/

Darja Hudobivnik,
vodja projekta

Dostopnost