Skoči na glavno vsebino

Razvijanje bralne pismenosti – projekt OE ZRSŠ Kranj

Vodja projekta: Janja B. Špendal

Sodelujoči: učenci in učitelji  od 1. do 9. razreda ter ostali strokovni delavci šole.

Trajanje projekta: od septembra 2012

Osnovni cilj, ki ga projekt zasleduje, je razviti zmožnosti učencev, da samostojno pridobivajo informacije, jih povezujejo in interpretirajo, razmišljajo o njih in jih vrednotijo, kritično primerjajo, sklepajo itn. Prav razvoj zmožnosti in znanja bralne pismenosti je tisti, ki omogoča polno, učinkovito in ustvarjalno delovanje v osebnem, poklicnem in družbenem življenju. Zato si bomo učitelji in strokovni delavci prizadevali, da bodo učenci postali bralci za vse življenje. Sistematično bomo razvijali bralne tehnike, bralno-učne strategije in branje z razumevanjem. Delo bo še naprej spremljal Zavod RS za šolstvo OE Kranj. Tamkajšnji pedagoški svetovalci bodo sodelovali v pogovorih s šolskim kolektivom in člani šolskega projektnega tima. Po potrebi bodo spremljali pouk in delo v razredu ter nudili pomoč pri iskanju učinkovitih dejavnosti za motiviranje, spremljanje, utrjevanje in vrednotenje branja ter bralnih zmožnosti.

Dostopnost