Skoči na glavno vsebino

V petek, 13. 11. 2015, smo pri pouku biologije gostili dijake in Vando Kukec, prof. biologije, iz Gimnazije Kranj. Predstavili so nam delo pri vajah biologije v gimnaziji.
Učenci 8. in 9. razreda so pod stereokupo opazovali rastlinske organe in bili pozorni na podrobnosti, ki jih pogosto s prostim očesom spregledajo. Pod boljšimi mikroskopi so opazovali trajne in sveže preparate. Pripravili so tudi preparat iz svojih celic ustne votline. Zanimivo – mar ne?
Predstavljena je bila tudi uporaba računalniške tehnologije pri vajah iz biologije. Za naše učence bi bil omenjeni način dela uporaben za raziskovalno delo, ki nam bi bistveno olajšal eksperimentalno delo.
Obiskala nas je tudi naša ravnateljica, ki je bila navdušena nad delom gostov in naših učencev. Zagotovila nam je, da bi lahko nabavili tehnologijo za raziskovalno delo učencev.
Učencem je bilo delo všeč. Spoznali so, da se delo v gimnaziji nadgrajuje in da profesorji pri biologiji pričakujejo povezovanje naravoslovnih predmetov in razlago pojavov.
Bernarda Debeljak 

Dostopnost