Skoči na glavno vsebino

Nadomeščanje – PS

A urnik: PETEK, 1. 12. 2023

  • 8. r. šola v naravi

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Andrej Šebenik 1. 7. b Matej Fojkar slj Slj 2
2. 6. c Simona Merljak (n) slj Slj 2
4. 7. c Anja Šmid Pustoslemšek slj Slj 2
5. 6. D het s Katja Eržen Bratina slj Slj 2
Marjan Bovha 1. 7. c Tadeja Kalan (n) geo geo
2. 9. a Darja Mavrin (n) geo geo
3. 6. c Maja Draksler geo geo
4. 6. c Tomaž Ahčin (n) geo geo
Jana Križaj Nunar 2. 7. c Anja Križanič špo tel
3. 6. b Jasmina Cvek špo tel
5. 9.ac Matej Fojkar špo tel
6. 6. ac Primož Umek špo tel
7. IP ŠZZ / odpade /
Monika Kos 1. 6. D het s Darja Mavrin (n) mat tit
3. 9. B het s Tomaž Ahčin(n) mat tit
5. 6. c Tadeja Kalan mat tit
Jana Žavbi 1. 9. c Darja Hudobivnik kem kem
2. 9. c Darja Hudobivnik kem kem
5. 7. b Tomaž Ahčin nar kem
6. 7. b Anja Križanič nar kem
Simona Merljak 5. 6. A het s Katja Eržen Bratina slj Slj 2
Simona Merljak 6. dežurstvo Darja Mavrin dežurstvo avla
Jasmina Cvek 7. 15 – 8. 15 dežurstvo Andreja Ajdovec dežurstvo avla

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Barbara Umek 1. 6. A het s Katja Eržen Bratina(n) tja Slj 1
2. 6. B het s Katja Eržen Bratina(n) tja Slj 1
9. 55 – 10. 15 6. c Anja Križanič dežurstvo malica matična
Barbara Ahačič 9. 55 – 10. 15 7. c Tomaž Ahčin dežurstvo malica matična
3. 7. b Anja Križanič tja Tja 2
4. 7. a Irena Hočevar tja Tja 2
5. 7. c Irena Hočevar (n) tja Tja 2
Nataša J. Triler 9. 55 – 10. 15 9. c Simona Merljak dežurstvo malica matična
3. 7. a Primož Umek slj Slj 1
4. 9. B het s Maja Draksler slj Slj 11

 

Alternativni program za učence, ki ne gredo na tabor

     PETEK, 1. 12. 2023

 

ura učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
1. Tomaž Ahčin fiz Slj 1
2. Tadeja Kalan (n) mat fiz
9. 55 – 10. 15 / malica jedilnica
3. Irena Hočevar (n) zgo zgo
4. Matej Fojkar (n) špo tel

 

Nadomeščanje – RS

A urnik: PETEK, 1. 12. 2023

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Barbara Umek 3. 5. b Mateja Kalajžič tja matična
5. 4. a Andreja Ajdovec tja matična

 

Dostopnost