Skoči na glavno vsebino

Drugo projektno srečanje in izobraževanje za učitelje je potekalo na naši šoli, in sicer od 6. 6. do 10. 6. 2022. Udeležile so se ga po tri predstavnice vsake šole – iz Turčije, s Hrvaške in s Poljske. V ponedeljek, 6. 6. 2022, so jih slovesno pričakali pred šolo in nato so jim učenci pripravili kratek kulturni program. Učenci so gostujočim učiteljem predstavili šolo in njeno okolico ter vrtec. Po kosilu v šoli so odšli na ogled Kranja. Po mestu sta jih vodila dva učenca, pod mentorstvom učiteljice zgodovine Irene Hočevar.

Drugi dan so gostujoči učitelji obiskali učence in z njimi poklepetali. Učitelji so imeli projektni sestanek, na katerem so se pogovorili o izvedenih aktivnostih in pripravili plan dela za naprej.

Tretji dan so si ogledali čistilno napravo na Zarici (Komunla Kranj). Predstavili so jim, kako čistijo odpadne vode s šol, tovarn, hotelov … s 4 občin. Ogledali so si tudi 3D model čebele in se seznanili s pomenom čebel za naš obstoj na Zemlji.

V šoli so imeli delavnico »Zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj«, ki sta jo vodili gospa Špela Gutnik s Komunale Kranj in njena kolegica s Slovaške, gospa Ivona Urbanova. Seznanili sta jih s pomenom ločevanja odpadkov, recikliranjem odpadne embalaže in ponovne uporabe le-teh. Praktično so si ogledali, kaj lahko dobimo iz dveh litrskih odpadnih embalaž soka. Izdelali so recikliran papir in iz plastičnega dela embalaže izdelajo plastična pisala in preproste plastične izdelke.

Po kosilu v šoli so imeli učitelji projektni sestanek. Na katerem so gostujoče učitelje seznanili s slovenskim šolskim sistemom. Učitelji OŠ Orehek Kranj so imeli konferenco, na kateri so gostujoči učitelji predstavili njihov šolski sistem.

Zadnji dan so si šli ogledat podružnično šolo Mavčiče. Prisotni so bili tudi pri pouku in imeli so možnost pogovarjanja z učenci.

Ogledali so si tudi vrtec v Mavčičah in so se pogovarjali z vzgojiteljicam ter otroki.

Vrnili so se v šolo na Orehek, kjer so bili še prisotni pri pouku. Predstavili so jim tudi različne izdelke učencev, ki so jih naredili z odpadne embalaže ali pa so ponovno uporabili material. Popoldan so odšli v Ljubljano, kjer jih je učiteljica Neža Sodnik vodila po mestu.

V petek, 10. 6. 2022, so se gostujoče učiteljice vrnile domov.

Mateja Hafner

Dostopnost